Българска Федерация по Воден Туризъм

kayakmonkey.com_БФВТ_логоБългарска Федерация по Воден Туризъм има за своя основна цел и задача, приобщаването на по-голям брой привърженици сред младежта. БФВТ смята, че заниманията на открито, еколого-съобразния начин на живот и спорта като цяло, трябва да присъстват в ежедневието на всеки.

Българска Федерация по Воден Туризъм осъществява общественополезна дейност, изразяваща се в насърчаване и популяризиране на водния туризъм в България

Председател:
Борислав Найденов

Членове на УС:
Полина Поманова
Марина Найденова
Милчо Каменов
Росица Гиздова

Организация: Българска федерация по воден туризъм
Адрес: 5800 Плевен ул. „Сан Стефано“ 33; вх. А; ап. 4
e-mail: office.bfwt@gmail.com
Сайт: www.bfwt.net