Българска федерация по туризъм

BFT_LogoБългарска федерация по туризъм е сдружение с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип юридически лица, развиващи социалните форми на туризма –  пешеходен, ски, коло и воден туризъм и воден слалом.

Организация: БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
Адрес: София, бул. ”В. Левски“ 75
Телефон: 02/930 05 31
e-mail: bftourism@abv.bg
Сайт: www.bftourism.net