Гребен поход по река Огоста

OgostaСпортен клуб „Атом”, гр. Козлодуй организира туристически гребен поход по р. Огоста и р. Дунав в периода 27-29.03.2015 г. по следното разписание:

Сборен пункт: 26.03.2015 г., гарата на с. Ерден, обл. Монтана

Етапи:
1. 27.03.2015 г. с. Ерден – с. Лехчево- 35 км.
2. 28.03.2015 г. с. Лехчево – с. Бутан – 43 км.
3. 29.03.2015 г. с. Бутан – гр. Оряхово – 22 км.
Закриване на похода и отпътуване – 29.03.2015 г. гр. Оряхово

В похода могат да участвуват всички любители на водния туризъм, подходящо екипирани и оборудвани в съответствие с климатичните условия.
За заявки за участие, справки и допълнителна информация се обръщайте към Валери Финков, тел. 0888 207684.
Желателно е участниците да имат сключена туристическа застраховка за времето на провеждане на похода.
Всеки участник в похода ще попълни декларация, че умее да плува и участвува на собствена отговорност.

Председател на СК “Атом”:
/Тодор Еленков/

погледни на картата