ЗАД Армеец

kayakmonkey.com_armeec_logoОСОБЕНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ЛЮБИТЕЛСКИ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

Едни от най-всеобхватните и добри продукти при сключване на застраховки за любителско упражняване на екстремни спортове са предоставяни от ЗАД „Армеец“. Компанията предоставя възможност за сключване на застраховки за територията на страната и чужбина, осигуряващи издирване, спасяване и медицинска помощ при претърпяна злополука, вследствие на любителското упражняване на спортове – екстремни или не.

Любителско упражняване на екстремни спортове е практикуването на високо рискови спортове, без да се участва в системна тренировъчна и състезателна дейност и без спорта да е основна професия на Застрахованото лице. Екстремни спортове са (примерно, но не и изчерпателно изброените) – фрийрайд, сноуборд, спортно катерене, планинско колоездене, парапланеризъм, парашутизъм, рафтинг, гмуркане, скейборд, земно гмуркане, улични шейни, ролер дерби, сандбординг, зорбинг, слаклайн, пейнтбол, въздушни състезания, лонгбординг, вертикално пързаляне с ролери, екстремно пого, боулдър, ледено катерене, скокове с крилат костюм, бокинг, висш пилотаж, фрийстайл скутеринг, делтапланеризъм, бънджи, състезания с ветроходна триколка, катерене, маунтингбординг, скокове от основа, паркур и други.

За използване на пълните условия, които предлага ЗАД „Армеец“, във връзка със застраховането на лица, упражняващи екстемни спортове е необходимо да се сключват едновременно 2 отделни застраховки – универсална индивидуална застраховка “Злополука и заболяване” и застраховка “Спасителни разноски”.

Покритите рискове по условията на застраховката са – смърт, вследствие на злополука; трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука и спасителни разноски.

Отговорността на застрахователя е винаги до размера на договорения лимит в полицата, независимо от броя на настъпилите застрахователни събитие в срока на действие на застраховката, като:

  • При смърт вследствие на злополука на ползвашите лица се изплаща договорената застрахователна сума

  • При трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука – на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност

  • При риска „Спасителни разноски“ застрахователят е отговорен за събития, вследствие на злополука или заболяване, настъпили със застрахованото лице и наложили неговото спасяване по суша, въздух и вода (включително подводно издирване и спасяване). Застрахователят покрива реално направени разходи по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт, осъществявани от организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване (БЧК, Гражданска защита, ПСС, ПБЗН и т.н.), съгласно официално действащите им ценоразписи.

Важно е да се знае, че организацията ангажирана в осъществяването на акция по издирване и спасяване на застрахованото лице задължително и в срок до 24 часа от узнаването уведомява застрахователната компания.

Въвеждането на минимални застрахователни суми за застраховане на любители, упражняващи екстремни спортове в България и чужбина се прави с цел защита интересите на клиентите за гарантиране на плащанията в пълен размер на организациите извършващи издирванията, спасяванията и лечения след претърпени злополуки при упражняване на тези спортове.

Застрахованите лица могат да бъдат на възраст до 69 години.

Застрахователните премии се заплащат еднократно.