БКО

Българско каяк общество (БКО)

Сдружение „Българско каяк общество“ е основен двигател на дейности и инициативи, свързани с развитието на каякът в България, опазването и съхраняването на реки и водоеми, и както е записано в устава на сдружението: „утвърждаването на духовните ценности в областта на водните спортове и развитието на нормативната уредба, регулираща всички въпроси, свързани с практикуването и безопасността на водните спортове и популяризирането на тези ценности“

Ежегодно БКО организира станалите вече традиционни Курс по бърза вода