Клуб по воден туризъм – Плевен

logo_KVTКВТ – Плевен е член на Туристическо дружество ʺКайлъшка долинаʺ – Плевен.

Основан през 1972 г. продължава дейността си до днес, като взима участие в повечето национални туристически походи и някои международни, както и в други мероприятия. Освен това през почивните дни се организират водни походи в близките водоеми на р. Вит, р. Дунав, яз. Дъбник и др.

Клубът разполага с няколко едно- и двуместни каяци, канута, гребла, спасителни жилетки, както и голяма шатра с кюмбе, подохдяща за по-студените походи.

Голяма част от членовете имат собствени каяци и екипировка. Хората в КВТ – Плевен са задружни, изградени са здрави приятелства, цари весел дух и разбирателство.

Организация: Клуб по воден туризъм – Плевен

Адрес: 5802, гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 23а

Телефон: 0887538216

Сайт:  www.td-kdolina.free.bg

Facebook: www.facebook.com/kvt.pleven

Kayak_monkey_KTV-Pleven 1 Kayak_monkey_KTV-Pleven 2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Kayak_monkey_KTV-Pleven 4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA