Организации

Българска Федерация По Рафтинг

kayakmonkey_raftingfederacia

Като организация с нестопанска цел, нашата мисия е да развиваме и популяризираме рафтинга като спорт, както и като туристическата и рекреативна дейност, доближавайки се до европейски и световни стандарти.

Прочети »

Българска федерация по туризъм

BFT_Logo

Българска федерация по туризъм е сдружение с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип юридически лица, развиващи социалните форми на туризма –  пешеходен, ски, коло и воден туризъм и воден слалом.

Прочети »

Българска Федерация по Воден Туризъм

kayakmonkey.com_БФВТ_лого

Българска Федерация по Воден Туризъм има за своя основна цел и задача, приобщаването на по-голям брой привърженици сред младежта. БФВТ смята, че заниманията на открито, еколого-съобразния начин на живот и спорта като цяло, трябва да присъстват в ежедневието на всеки. ...

Прочети »

Българско каяк общество (БКО)

БКО

Сдружение „Българско каяк общество“ е основен двигател на дейности и инициативи, свързани с развитието на каякът в България, опазването и съхраняването на реки и водоеми, и както е записано в устава на сдружението: „утвърждаването на духовните ценности в областта на ...

Прочети »